Tính Chất Kỹ Thuật

Tính chất kỹ thuật Nhà Quay Việt Nam

  • Ngôi nhà này được xây dựng thử nghiệm theo một nguyên lý hoàn toàn mới, và đang hoạt động tốt.
  • Ngôi nhà được làm bằng bê tông cốt thép, đường kính 12 mét, diện tích một sàn 113 m2, tổng khối lượng 450 tấn, công xuất vận hành 0,4 kw
  • Ngôi nhà này không có hệ thống dầm sắt và cũng không có trụ đỡ ở tâm nhà.
  • Ngôi nhà được nâng lên do áp xuất và lực đẩy Ác- si- mét của nước, nên việc vận hành quay rất nhẹ nhành, chỉ bằng 2 động cơ 0,2 kw.
  • Sáng chế “Nhà quay 360 độ trong bể nước và phương pháp thi công nhà quay 360 độ trong bể nước”, đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam Quyết định chấp nhận đơn đăng ký cấp bằng độc quyền sáng chế ngày 19 tháng 4 năm 2018. Không chỉ sở hữu bản quyền «nhà quay» cả bản quyền về «phương pháp thi công nhà quay»