Nguyên lý cấu tạo.

Nguyên lý cấu tạo.

Nguyên lý cấu tạo cơ bản của nhà quay 360 độ trong bể nước bao gồm:

Bể nước hình trụ, có đáy hình tròn phẳng, được làm bằng bê tông cốt thép. Tầng hầm hình trụ nằm trong bể nước, có đáy đồng dạng với đáy bể nước. Trong đó tầng hầm được liên kết với bể nước thông qua hệ thống định tâm, được bố trí ở tâm của đáy bể và đáy tầng hầm. Trục định tâm đồng thời cũng là ống kỹ thuật để lắp đặt đường ống điện nước, được đưa từ ngoài vào trong tầng hầm. Sàn của tầng hầm đươc đỡ bởi thành và các trụ cột liên kết với dầm đáy ở tầng hầm.

Khi bơm nước vào trong bể, tầng hầm của tòa nhà đóng vai trò như một chiếc phao, dưới tác dụng bởi áp xuất và lực đẩy Ác- si- mét cuả nước, đẩy tầng hầm nổi lên. Khi tầng hầm nổi lên, ta tiến hành lắp đặt các bánh xe, các bánh xe được lắp đặt dưới sàn tầng hầm, tỳ vào mặt trên thành bể, có nhiệm vụ di chuyển và giữ thăng bằng cho tòa nhà.

“Nhà quay 360 độ trong bể nước” là dùng áp xuất và lực đẩy Ác si mét của nước để nâng tòa nhà nổi lên, đây chính là một công nghệ ưu việt so với các công nghệ hiện có trên thế giới. Với khối lượng lớn hàng nghìn tấn được nâng lên và cùng quay, các công nghệ khác trên thế giới khó có thể làm được. Nếu làm được bằng kết cấu dầm thép có bánh xe di chuyển trên đường ray và trụ đỡ ở giữa nhà như các nước đang làm, thì quá tốn kém và phức tạp cho xây dựng và vân hành, hiệu quả kinh tế thấp.

 

 

Hãy kết nối với chúng tôi!

Để cùng hợp tác và phát triển dự án thông minh Nhà Quay Việt Nam.

Đăng nhập