Nhà quay 360 độ Bắc Giang

Nhà quay 360 độ Bắc Giang

Ngôi nhà quay 360 độ này được xây dựng thực nghiệm  theo một nguyên lý hoàn toàn mới 2016 tại Bắc Giang, hiên đang hoạt động tốt.

Ngôi nhà không có hệ thống dầm sắt, và cũng không có trụ đỡ ở tâm nhà. Ngôi nhà được nâng lên nhờ áp xuất và lực đẩy Ác si mét của nước.

Đường kính 12 mét, khối lượng 450 tấn.

Vận hành nhà quay với 2 động cơ 0,2 kw, chạy bằng tuabin gió 0,7 kw đặt trên tầng thượng, tốc độ nhà quay từ 0 đến 3 mét/p (tùy trọn).

Hãy kết nối với chúng tôi!

Để cùng hợp tác và phát triển dự án thông minh Nhà Quay Việt Nam.

Đăng nhập