05

Mar

Công Ty Cổ Phần Nhà Quay Việt Nam trân trọng kính báo: ở mỗi nước hoặc khu vực có tiềm năng phát triển Nhà Quay 360 độ, chúng tôi sẽ thành lập một Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nhà Quay Việt… Z ở đó. Mục đích để xây dựng phát triển cũng như chuyển giao công nghệ xây dựng, lắp đặt, vận hành Nhà Quay 360 độ cho các đối tác ở đó.

Vậy chúng tôi kính mời ở mỗi nước, hoặc khu vực 1-2 tổ chức, cá nhân có điều kiện cùng tham gia thành lập công ty CP Xây Dựng Nhà Quay này. Ưu tiên tố chức cá nhân là người Việt Nam ở nước sở tại.

Hãy liên hệ với chúng tôi sớm theo địa chỉ trong Website này.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan