Giới thiệu

Sáng chế của công ty

Công ty CP Nhà Quay Việt Nam sở hữu độc quyền 3 sáng chế liên quan đến “nhà quay 360[…]

Tháng Ba 2019

Chiến lược phát triển

Liên doanh phát triển hàng chục Cty CP XD Nhà Quay ở nhiều nước. Công ty CP Nhà Quay Việt[…]

Tháng Ba 2019

Giới thiệu về thị trường

Khách sạn quay 360 độ có nhu cầu rất lớn, sẽ có hàng nghìn chiếc được xây dựng trên toàn[…]

Tháng Ba 2019

Giới thiệu về đối tác

Cty CP Nhà Quay Việt Nam đã liên kết với Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Đại[…]

Tháng Ba 2019

Giới thiệu Công Ty

Cty Cp Nhà Quay Việt Nam là một doanh nghiệp khoa học công nghệ, chuyên tư vấn, thiết kế, thi[…]

Trang 1 trên 11